בס"ד

אתר שומר שבת

סדנאות והרצאות

מלכודת התענוג

הרצאה לכל פורום

מה הכוח שמניע אותנו בכל פעולה ופעולה?
מה הגירוי תגובה האוטמט של כל אחד ואחת מאיתנו?
איך מתחילים לצאת מהמלכודת?
הרצאה מרתקת בה נקבל טעימות על המבנה הרגשי שלנו,
על מערכת החוקים שעובדת עלינו.
ובין אם אנחנו מכירים אותה ובין אם לא,
המערכת עובדת!
נבין את הכוח ואת השורש שבכל פעולה ופעולה שלנו, ואיך לעבוד איתו נכון.