שפת הלב

5

שיבוא הגשם

דבר אליי

מילים פשוטות

בשפת הלב 

דבר קרוב

כשנפגשנו והכרנו

נגענו ישר בפנים

הבנתי הכל, וידעתי הכל

האור היה שלם

העיניים אהבה

הידיים אהבה

השמים אהבה

מה ידעתי עליה בכלל.

היום מיום ליום

לפעמים אובדת, לפעמים חוזרת

מתרחקת, מתקרבת

הולכת איתך

הולכת ממך, ואליך

דבר אליי

מילים פשוטות

בשפת הלב 

דבר קרוב

(צרפתית)

אני מבינה

שאני לא מבינה בכלל

וזה כלכך עמוק

יש בינינו שפות, שפות, שפות

אבל רק אחת

שהיא שלנו

אותה אני מבקשת

בא נדבר רק בה

דבר אליי

מילים פשוטות

בשפת הלב 

דבר קרוב…

(אנגלית)

(ספרדית)